Bečovská botanická zahrada

Záštita oslav 100 výročí Bečovské botanické zahrady: 1918-2018

Letošní významné výročí a celoroční program oslav Bečovské botanické zahrady se koná pod záštitou
hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Vildumetzové,100
starostky Města Bečov nad Teplou Oľgy Halákové,
předsedkyně Svazku obcí Slavkovský les Marie Šaškové,
rodiny Beaufort-Spontin,
děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Michala Nedělky,
ředitele Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Doc. RNDr. Ivana Suchary,
CSc. a ředitele Botanického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. Doc. Ing. Jana Wilda, Ph.D..

Nejbližší události

Žádné události

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}

Partneři a podporovatelé

Obnova Bečovské botanické zahrady, environmentální vzdělávání i volnočasové aktivity probíhají za podpory Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou spolufinancovány ze strany MŠMT, SFŽP, Karlovarského kraje, ÚVR ČSOP a MAS Kraj živých vod. Zaměstnanecká místa vznikají za podpory MPSV a ÚP.

karlovarsky kraj  

 

Zivy kraj-logo banner

 

logo clen UBZCR   BBZ 100 let-R
anna - orez   Kraj zivych vod-logo banner
kytkoptak zeleny    blizkprirode1
 
ZPPlogo

 

   
Stara Posta-logo banner

Home