Bečovská botanická zahrada

Příroda všude kolem nás - nabídka Ekocentra Bečovská botanická zahrada

Vzdělávací aktivity v Ekocentru Bečovská botanická zahrada jsou zaměřeny nejen na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, ale i na zábavu a prožitek v kvalitním a atraktivním přírodním prostředí Bečovské botanické zahrady s mnoha možnostmi vyžití. K výuce jsou zajištěny a postupně doplňovány a inovovány odpovídající badatelské pomůcky (např. lupy, odchytové síťky, výukové plakáty, sbírky, apod.). Jako zázemí slouží celý areál Bečovské botanické zahrady, dále krytá venkovní učebna a celoroční učebna.

Programy jsou vedeny vysokoškolsky vzdělanými lektory(převážně s pedagogickým vzděláním, případně záleží odbornost lektora na zvoleném programu).
Programy v Ekocentru Bečovská botanická zahrada jsou zaměřeny jak na poznávání místního ekosystému a biotopů (živá i neživá příroda) tak i členěny tematicky dle ročních období případně fenofází (např. sklizeň plodů spojená s moštováním, jedlé květy spojené s permakulturními principy, vývojová stádia živočichů, apod.). Jedná se i o témata, která mohou navazovat na probíranou látku ve školkách a školách a která lektor zajímavým a netradičním výukovým způsobem žákům dále přiblíží a osvětlí (zde je nutná interakce se školským zařízením).

Součástí výuky a pobytu v ekocentru jsou i odpočinkové aktivity na originálních volnočasových prvcích přírodního charakteru umístěných v areálu, včetně možnosti zajištění klidového režimu v tábořišti (podsadové stany, týpí, letní kuchyně, karimatky na trávníku).

Kromě výukových programů je nabízena i komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady a také tříhodinová komentovaná vycházka Bečovskem (přírodní a kulturní aspekty).


Ve spolupráci s LČR je nabízena i návštěva a komentovaná prohlídka vybudovaného Miniarboreta v Toužimi (rozdělení rostlin podle florozon, tématické zahrady).

V případě zájmu o další profesní vzdělávání u pedagogů nabízí Ekocentrum Bečovská botanická zahrada, jako fakultní objekt, akreditované programy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy „Věda do škol“

Témata vzdělávacích programů

Témata vzdělávacích programů vychází z unikátního prostředí Bečovské botanické zahrady a její šíře krajinné a biotopové nabídky – les, louka, sad, rybník, řeka, mokřad, skála, domácí i exotické rostliny…

Témata jsou popisována jednak z pohledu přírodovědného (základní informace např. ohledně stavby a fyziologie rostliny), výtvarného (zapojení veškerých smyslů a netradičních technik do vytváření různých výrobků, vztahujících se k tématu) a praktického (poznávání rostlin a živočichů „in natura“, vyzkoušení si zahradnických prací a jiných praktických aktivit). Pro nejmenší jsou prostředníkem výuky originální loutky.

Programy pro MŠ:
• Z pohádky do pohádky
• Zázračná moc bylinek
• Indiáni v Botanické
• Tématický program dle ročného období (vodní svět, plody, jarní květiny)

Programy pro ZŠ:
• Z pohádky do pohádky (I. ročník)
• Jmenuji se strom
• Koulelo se koulelo (od 2. pol září)
• Jedlé květy
• Indiáni v Botanické (I. stupeň)
• Na chvíli vrchním zahradníkem Koditkem
• Vodní svět v botanické (červen – září)
• Zvířata v botanické
• Tematický program dle ročního období (vodní svět, plody, jarní květiny)

Programy pro SŠ:
• Jmenuji se strom
• Jedlé květy
• Na chvíli vrchním zahradníkem Koditkem
• Vodní svět v botanické (červen – září)
• Zvířata v botanické
• Tematický program dle ročního období (vodní svět, plody, jarní květiny)

Další nabídka vzdělávacích a osvětových aktivit:
• Komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady
• komentované exkurze Bečovskem (CHKO Slavkovský les, NATURA 2000, Krajinná památková zóna Bečovsko)
• komentovaná návštěva Miniarboreta LČR Toužim

Cena vzdělávacích programů:
• základní program délky 45 min 50,- Kč/na žáka
• krátký program délky 90 min 70,- Kč/na žáka
• střední program délky 135 min 90,- Kč/na žáka
• komentovaná prohlídka 60 min 70,- Kč/žáka
• pedagogický dozor je zdarma
• cena vstupu do areálu bez výukového programu a prohlídky 40,- Kč/žáka (časově neomezený pobyt)


V případě zájmu o vícedenní akce je možnost táboření ve stanovém městečku ve vlastních stanech, podsadových stanech či je možnost využít týpí. K dispozici je letní kuchyňka a sociální zázemí.

Kromě vlastních výukových programů jsou po celý rok v areálu botanické zahrady plánovány odborné přednášky, semináře, panelové výstavy a tvořivé dílny. Doba jejich konání je vázána na konkrétní problematiku, událost, výročí či svátek

Bečovská botanická zahrada se nachází naproti železničnímu nádraží přes řeku Teplou. Přístup je v současnosti ulicí Tovární směrem k výrobnímu družstvu Elektro. Vstupní branka a brána se nachází vpravo od vjezdu do průmyslového areálu. Vstup je po obslužné komunikaci mezi řekou Teplou a průmyslovým areálem. Vstupní objekt a pokladna se nově nachází ve vstupní části botanické zahrady.

Pro příjezd doporučujeme využít veřejnou dopravu do Bečova nad Teplou (vlak, autobus). Menší autobusy do 20 t mohou zajit a parkovat u celoroční učebny (mapa ZDE). Parkování autobusů je pak možné na veřejných parkovištích ve městě (nejlépe u vlakového nádraží či naproti restauraci Stará pošta). Autobus může také přijet až ke vstupní bráně v Tovární ulici (mapa ZDE), ale je nutno následně cca 200 m couvat, nelze se otáčet!

Ekocentrum Bečovská botanická zahrada leží v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, Krajinné památkové zóně Bečovsko, na okraji lokality NATURA 2000, nadregionálního biokoridoru a lokálního biocentra.

Poznámka / vybavení
Výukové programy jsou vedeny profesionálními lektory Ekocentra Bečovské botanické zahrady. Při programech je dbáno na maximální zabavení dětí od jejich příchodu do areálu botanické zahrady až po ukončení vzdělávacího programu. Za bezpečnost dětí odpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází.

Výukové programy probíhají i za deštivého či nepříznivého počasí! V areálu botanické zahrady je možnost výuky pod velkým dřevěným zastřešením, ve dvou týpích a v celoroční učebně. Programy se konají i za nepříznivých klimatických podmínek.

K dispozici je sociální zázemí se splachovacími toaletami a pitnou a teplou vodou.

Děti i dospělí v areálu botanické zahrady mohou zdarma využít netradičních přírodních prolézadel a nebo klasického sportovního vyžití (lodičky – pouze v doprovodu zodpovědné osoby, stolní tenis, volejbal, fotbal, badminton atd.). Nutné sportovní vybavení a záchranné vesty je možno bezplatně využít. Od jara 2014 je v botanické zahradě plně zprovozněna 1. česká bioferrata. Je zde také možnost zpoplatněného zapůjčení lezeckého náčiní a prozkoumání biotopu skalních štěrbin, sesuvů a převisů (pouze v doprovodu zodpovědné osoby).

Během výukových programů je možnost v místě objednat zdravé občerstvení (svačina, oběd, bylinky, jedlé květy, domácí sýry, jogurty, šťávy – vše regionální produkty). Je možno zajistit buřty k opékání, chleba a přílohy. Veškeré produkty jsou místní produkce (Karlovarský kraj). Ohniště, gril, posezení je k dispozici.

K výukovým programům je zdarma poskytován nápoj (dle počasí studený či teplý).

Při návštěvě botanické zahrady se návštěvníci budou pohybovat v terénu, proto je nutné mít pevnou obuv a vhodné oblečení (sportovního či pracovního typu).
Při deštivém počasí je nutno mít gumáky a pláštěnky. V zimním období je třeba mít velmi teplé oblečení, pokrývku hlavy, rukavice a dobrou obuv.


Nejbližší události

Žádné události

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}

Partneři a podporovatelé

Obnova Bečovské botanické zahrady, environmentální vzdělávání i volnočasové aktivity probíhají za podpory Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou spolufinancovány ze strany MŠMT, SFŽP, Karlovarského kraje, ÚVR ČSOP a MAS Kraj živých vod. Zaměstnanecká místa vznikají za podpory MPSV a ÚP.

karlovarsky kraj  

 

Zivy kraj-logo banner

 

logo clen UBZCR   BBZ 100 let-R
anna - orez   Kraj zivych vod-logo banner
kytkoptak zeleny    blizkprirode1
 
ZPPlogo

 

   
Stara Posta-logo banner

Home