Bečovská botanická zahrada

Ekocentrum Bečovská botanická zahrada 2022 – Příroda všude kolem nás

Vzdělávací aktivity v Bečovské botanické zahradě jsou zaměřeny nejen na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, ale i na zábavu a prožitek v kvalitním a atraktivním přírodním prostředí Bečovské botanické zahrady s mnoha možnostmi vyžití.

K výuce jsou zajištěny a každoročně postupně doplňovány a inovovány odpovídající badatelské pomůcky (např. lupy, odchytové síťky, výukové plakáty, sbírky, apod.). Jako zázemí slouží celý areál Bečovské botanické zahrady, dále vnitřní vytápěná učebna a krytá venkovní učebna.

Jednotlivé vzdělávací programy si pedagogové mohou předem vybrat a objednat dle nabídkového listu (na vyžádání zašleme), který je průběžně aktualizován a pro rok 2022 i doplněn o nové výukové programy. Programy jsou vedeny vysokoškolsky vzdělanými lektory (převážně s pedagogickým vzděláním, případně záleží odbornost lektora na zvoleném programu) s postupně získávaným vzděláváním v rámci sítě EVVO.

Programy v Ekocentru Bečovská botanická zahrada jsou zaměřeny jak na poznávání místního ekosystému a biotopů (živá i neživá příroda) tak i členěny tematicky dle ročních období případně fenofází (např. sklizeň plodů spojená s moštováním, jedlé květy spojené s permakulturními principy, vývojová stádia živočichů, pobytové znaky apod.). Jedná se i o témata, která mohou navazovat na probíranou látku ve školkách a školách a která lektor zajímavým a netradičním výukovým způsobem žákům dále přiblíží a osvětlí (zde je nutná interakce se školským zařízením).

Součástí výuky a pobytu v ekocentru jsou i odpočinkové aktivity na originálních volnočasových prvcích přírodního charakteru umístěných v areálu, včetně možnosti zajištění klidového režimu v tábořišti (podsadové stany, týpí, letní kuchyně, karimatky na trávníku).

Připravené výukové programy jsou vhodné především pro základní školy a mateřské školky. Dále po dohodě s pedagogem i pro žáky středních škol. Velmi atraktivní je jednoduchá edukace pro nejmenší s využitím loutek a známých pohádek, které se vztahují k probírané tématice. 

Kromě výukových programů je nabízena i komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady a také tříhodinová komentovaná vycházka Bečovskem (přírodní a kulturní aspekty – CHKO Slavkovský les, Krajinná památková zóna Bečovsko). Ve spolupráci s LČR je nabízena i návštěva a komentovaná prohlídka vybudovaného Miniarboreta v Toužimi (rozdělení rostlin podle flórozon, tématické zahrady).

V případě zájmu o další profesní vzdělávání u pedagogů nabízí Ekocentrum Bečovská botanická zahrada, jako fakultní objekt, akreditované programy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy „Věda do škol“.


NABÍZENÉ PROGRAMY

Témata vzdělávacích programů vychází z unikátního prostředí Bečovské botanické zahrady a její krajinné nabídky – les, louka, sad, rybník, řeka, mokřad, skála, domácí i exotické rostliny…

Programy pro MŠ:

Komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Z pohádky do pohádky – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Zvuky a barvy botanické zahrady – základní 60 min
Jmenuji se strom – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Zvířata v botanické – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Vodní svět v botanické (květen – září) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Zvířecím detektivem v botance (podzim, zima, předjaří) – základní 60 min
Koulelo se koulelo (od 2. pol. září) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Tématické programy dle ročného období (vodní svět, plody, jarní květiny) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Projektový den dle příslušných šablon – 4 vyučovací hodiny


Programy pro ZŠ:

Komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Z pohádky do pohádky (I. ročník) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Zvuky a barvy botanické zahrady – základní 60 min
Jmenuji se strom – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Zvířata v botanické – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Vodní svět v botanické (květen – září) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Zvířecím detektivem v botance (podzim, zima, předjaří) – dlouhý 120 min
Přírodní dílny v botance – dlouhý 120 min
Koulelo se koulelo (od 2. pol září) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Tematický program dle ročního období (vodní svět, plody, jarní květiny) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Projektový den dle příslušných šablon – 4 vyučovací hodiny


Programy pro SŠ:

Komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Jmenuji se strom – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Jedlé květy – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Na chvíli vrchním zahradníkem Koditkem – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Vodní svět v botanické (červen – září) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Zvířata v botanické – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Zvířecím detektivem v botance (podzim, zima, předjaří) – dlouhý 120 min
Tematický program dle ročního období (vodní svět, plody, jarní květiny) – základní 60 min a středně dlouhý 100 min
Projektový den dle příslušných šablon – 4 vyučovací hodiny


Maximální počet 25 dětí na program a 1 lektora. V případě většího počtu bude skupina rozdělena a zajištěn alternativní program před vzdělávací programem další skupiny; případně bude zajištěn další lektor (záleží na tématu programu).


Cena zážitkově vzdělávacích programů:

 • základní program délky 60 min 80,- Kč/na žáka
 • středně dlouhý 100 min 120,- Kč/na žáka
 • program Přírodní dílny v botance 120 min 150,- Kč/žáka
 • projektový den 180 min 150,- Kč/na žáka
 • cena vstupu do areálu bez výukového programu a prohlídky 60,- Kč/žáka (časově neomezený pobyt)
 • pedagogický dozor je ZDARMA
 • občerstvení „Zdravá svačinka“ 35,- Kč/žáka
 • táborový oheň 10,- Kč/žáka
 • občerstvení na oheň (vlastní opékání) – kvalitní špekáček, chleba, přílohy, tácek, ubrousek, voda 40,- Kč/žáka

V ceně programů je již vstup do Bečovské botanické zahrady a základní pitný režim (voda, teplý čaj). Pro pitný režim doporučujeme využití vlastních pohárků.

Forma úhrady: hotově/převodem na základě daňového dokladu

Objednávat lze na tel.: 736642792 (Ing. Jiří Šindelář) a 736643229 (Ing. et Mgr. Naděžda Šindelářová) nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Délka výukových programů:

 • základní program délky 60 min
 • středně dlouhý 100 min
 • program „Přírodní dílny v botance“ 120 min
 • projektový den 180 min
 • komentovaná prohlídka Bečovska cca 3 hod
 • komentovaná prohlídka Miniarboreta LČR Toužim 100 min) – nutná vlastní doprava na místo

Po domluvě je možno nabídnout i program celodenní, dvoudenní či týdenní (je možno zajistit i ubytování v penzionech či ve vlastních stanech přímo v areálu Bečovské botanické zahrady).

Ekocentrum Bečovská botanická zahrada není příspěvková ani rozpočtová organizace, jedná se o samostatný subjekt, který si vlastní činností vydělává na provoz, rozvoj ekocentra a obnovu Bečovské botanické zahrady!

Témata jsou popisována jednak z pohledu přírodovědného (základní informace např. ohledně stavby a fyziologie rostliny, pobytové znaky zvířat, vývojová stádia), výtvarného a hudebního (zapojení veškerých smyslů a netradičních technik do vytváření různých výrobků, vztahujících se k tématu) a praktického (poznávání rostlin a živočichů „in natura“, vyzkoušení si praktických aktivit). Pro nejmenší jsou prostředníkem výuky originální loutky. Aktivně je zapojen i pohyb. Při programech se snažíme navazovat i na příslušné znalosti žáků z hlediska dějepisu, zeměpisu, místopisu, matematiky, fyziky a cizích jazyků…

Kromě vlastních výukových programů jsou po celý rok v areálu botanické zahrady plánovány odborné přednášky, semináře, panelové výstavy a tvořivé dílny. Doba jejich konání je vázána na konkrétní problematiku, událost, výročí či svátek. Cílem tvořivých dílen je vtipným a nenásilným způsobem navracet tradice, které naši předkové pravidelně slavili a vysvětlit případně i jejich význam pro člověka i přírodu.

Tábořiště v Bečovské botanické zahradě je možno nabídnout pro adaptační pobyty, školní výlety, tematické exkurze. Součástí tábořiště je i vlastní kuchyně a sociální zázemí.

Bečovská botanická zahrada (zřizovatel 23/02 ZO ČSOP BERKUT)

Tovární 478, 36464 Bečov nad Teplou

www.becovskabotanicka.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 736643229

Bečovská botanická zahrada se nachází naproti železničnímu nádraží přes řeku Teplou. Pěší přístup je ulicí Tovární směrem k výrobnímu družstvu Elektro. Vstupní branka a brána se nachází vpravo od vjezdu do průmyslového areálu: https://mapy.cz/s/jujegekuju

Vstup je po obslužné komunikaci mezi řekou Teplou a průmyslovým areálem. Pokladna https://mapy.cz/s/gobutecako se nachází ve vstupní části botanické zahrady, na programy se hlaste v občerstvení za Korunním rybníkem https://mapy.cz/s/lahocokaba.

Zázemí je v učebně na sádkách: https://mapy.cz/s/latafatose

Pro příjezd doporučujeme využít veřejnou dopravu do Bečova nad Teplou (vlak, autobus). Parkování vlastních autobusů je možné na veřejných parkovištích ve městě (nejlépe u vlakového nádraží P2 či naproti restauraci Stará pošta P1). Autobus může přijet až ke vstupní bráně v Tovární ulici, ale je nutno následně cca 200 m couvat, nelze se otáčet!

Další možností je příjezd až do areálu z Mariánskolázeňské ulice – pozor nosnost mostu je 30 t, poměrně prudký nájezd na silnici II. třídy: https://mapy.cz/s/lohanofugo

Ekocentrum Bečovská botanická zahrada leží v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, Krajinné památkové zóně Bečovsko, na okraji lokality NATURA 2000 a nadregionálního biokoridoru a lokálního biocentra.

Okolí je zajímavé jak po stránce přírodní tak kulturní. V Bečově nad Teplou je možnost dalšího vyžití (Státní hrad a zámek, Muzeum hraček a motocyklů, naučné stezky).

Nejbližší události

Žádné události

Partneři a podporovatelé

Obnova Bečovské botanické zahrady, environmentální vzdělávání i volnočasové aktivity probíhají za podpory Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou spolufinancovány ze strany MŠMT, SFŽP, Karlovarského kraje, ÚVR ČSOP a MAS Kraj živých vod. Zaměstnanecká místa vznikají za podpory MPSV a ÚP.

karlovarsky kraj  

 

Zivy kraj-logo banner

 

logo clen UBZCR   BBZ 100 let-R
anna - orez   Kraj zivych vod-logo banner
kytkoptak zeleny    blizkprirode1
 
ZPPlogo

 

   
Stara Posta-logo banner

Home