Bečovská botanická zahrada

Ekocentrum Bečovská botanická zahrada 2021 – Příroda všude kolem nás

Vzdělávací aktivity v Bečovské botanické zahradě jsou zaměřeny nejen na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, ale i na zábavu a prožitek v kvalitním a atraktivním přírodním prostředí Bečovské botanické zahrady s mnoha možnostmi vyžití. K výuce jsou zajištěny a postupně doplňovány a inovovány odpovídající badatelské pomůcky (např. lupy, odchytové síťky, výukové plakáty, sbírky, apod.). Jako zázemí slouží celý areál Bečovské botanické zahrady, dále vnitřní vytápěná učebna a krytá venkovní učebna.

Jednotlivé vzdělávací programy si pedagogové mohou předem vybrat a objednat dle nabídkového listu (na vyžádádní zašleme - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), který je průběžně aktualizován a pro rok 2021 i doplněn o nové výukové programy. Programy jsou vedeny vysokoškolsky vzdělanými lektory (převážně s pedagogickým vzděláním, případně záleží odbornost lektora na zvoleném programu), případně s postupně získávaným vzděláváním v rámci sítě EVVO.

Programy v Ekocentru Bečovská botanická zahrada jsou zaměřeny jak na poznávání místního ekosystému a biotopů (živá i neživá příroda) tak i členěny tematicky dle ročních období případně fenofází (např. sklizeň plodů spojená s moštováním, jedlé květy spojené s permakulturními principy, vývojová stádia živočichů, apod.). Jedná se i o témata, která mohou navazovat na probíranou látku ve školkách a školách a která lektor zajímavým a netradičním výukovým způsobem žákům dále přiblíží a osvětlí (zde je nutná interakce se školským zařízením).

Součástí výuky a pobytu v ekocentru jsou i odpočinkové aktivity na originálních volnočasových prvcích přírodního charakteru umístěných v areálu, včetně možnosti zajištění klidového režimu v tábořišti (podsadové stany, týpí, letní kuchyně, karimatky na trávníku).

Připravené výukové programy jsou vhodné pro základní školy a mateřské školky. Dále po dohodě s pedagogem i pro žáky středních škol. Velmi atraktivní je jednoduchá edukace pro nejmenší s využitím loutek a známých pohádek, které se vztahují k probírané tématice. 

Kromě výukových programů je nabízena i komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady a také tříhodinová komentovaná vycházka Bečovskem (přírodní a kulturní aspekty).

Ve spolupráci s LČR je nabízena i návštěva a komentovaná prohlídka vybudovaného Miniarboreta v Toužimi (rozdělení rostlin podle florozon, tématické zahrady).

V případě zájmu o další profesní vzdělávání u pedagogů nabízí Ekocentrum Bečovská botanická zahrada, jako fakultní objekt, akreditované programy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy „Věda do škol“ undefined.

Témata vzdělávacích programů vychází z unikátního prostředí Bečovské botanické zahrady a její krajinné nabídky – les, louka, sad, rybník, řeka, mokřad, skála, domácí i exotické rostliny…

Ceník programů:

 • základní program délky 60 min 80,- Kč/na žáka
 • středně dlouhý 100 min 120,- Kč/na žáka
 • projektový den 180 min 150,- Kč/na žáka
 • komentovaná prohlídka 60 min 80,- Kč/žáka
 • pedagogický dozor je zdarma
 • cena vstupu do areálu bez výukového programu a prohlídky 60,- Kč/žáka (časově neomezený pobyt)

V ceně programů je již vstup do Bečovské botanické zahrady.

Forma úhrady: hotově/převodem na základě daňového dokladu

Ekocentrum Bečovská botanická zahrada není příspěvková ani rozpočtová organizace, jedná se o samostatný subjekt, který si vlastní činností vydělává na provoz, rozvoj ekocentra a obnovu Bečovské botanické zahrady

Programy pro MŠ:

 • Z pohádky do pohádky
 • Zázračná moc bylinek
 • Indiáni v Botanické
 • Tématický program dle ročného období (vodní svět, plody, jarní květiny)
Programy pro ZŠ:
 • Z pohádky do pohádky (I. ročník)
 • Jmenuji se strom
 • Koulelo se koulelo (od 2. pol září)
 • Jedlé květy
 • Indiáni v Botanické (I. stupeň)
 • Na chvíli vrchním zahradníkem Koditkem
 • Vodní svět v botanické (červen – září)
 • Zvířata v botanické
 • Tematický program dle ročního období (vodní svět, plody, jarní květiny)

Programy pro SŠ:

 • Jmenuji se strom
 • Jedlé květy
 • Na chvíli vrchním zahradníkem Koditkem
 • Vodní svět v botanické (červen – září)
 • Zvířata v botanické
 • Tematický program dle ročního období (vodní svět, plody, jarní květiny)

Další nabídka vzdělávacích a osvětových aktivit:

 • Komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady
 • komentované exkurze Bečovskem (CHKO Slavkovský les, NATURA 2000, Krajinná památková zóna Bečovsko)
 • komentovaná návštěva Miniarboreta LČR Toužim

Témata jsou popisována jednak z pohledu přírodovědného (základní informace např. ohledně stavby a fyziologie rostliny), výtvarného (zapojení veškerých smyslů a netradičních technik do vytváření různých výrobků, vztahujících se k tématu) a praktického (poznávání rostlin a živočichů „in natura“, vyzkoušení si zahradnických prací a jiných praktických aktivit). Nově je zapojována i hudba. Pro nejmenší jsou prostředníkem výuky originální loutky.

Při programech se snažíme navazovat i na příslušné znalosti žáků z hlediska dějepisu, zeměpisu, matematiky, fyziky a cizích jazyků.Nejbližší události

Žádné události

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}

Partneři a podporovatelé

Obnova Bečovské botanické zahrady, environmentální vzdělávání i volnočasové aktivity probíhají za podpory Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou spolufinancovány ze strany MŠMT, SFŽP, Karlovarského kraje, ÚVR ČSOP a MAS Kraj živých vod. Zaměstnanecká místa vznikají za podpory MPSV a ÚP.

karlovarsky kraj  

 

Zivy kraj-logo banner

 

logo clen UBZCR   BBZ 100 let-R
anna - orez   Kraj zivych vod-logo banner
kytkoptak zeleny    blizkprirode1
 
ZPPlogo

 

   
Stara Posta-logo banner

Home