Bečovská botanická zahrada

Ekocentrum Bečovská botanická zahrada 2021 – Příroda všude kolem nás

Vzdělávací aktivity v Bečovské botanické zahradě jsou zaměřeny nejen na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, ale i na zábavu a prožitek v kvalitním a atraktivním přírodním prostředí Bečovské botanické zahrady s mnoha možnostmi vyžití. K výuce jsou zajištěny a postupně doplňovány a inovovány odpovídající badatelské pomůcky (např. lupy, odchytové síťky, výukové plakáty, sbírky, apod.). Jako zázemí slouží celý areál Bečovské botanické zahrady, dále vnitřní vytápěná učebna a krytá venkovní učebna.

Jednotlivé vzdělávací programy si pedagogové mohou předem vybrat a objednat dle nabídkového listu (na vyžádádní zašleme - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), který je průběžně aktualizován a pro rok 2021 i doplněn o nové výukové programy. Programy jsou vedeny vysokoškolsky vzdělanými lektory (převážně s pedagogickým vzděláním, případně záleží odbornost lektora na zvoleném programu), případně s postupně získávaným vzděláváním v rámci sítě EVVO.

Programy v Ekocentru Bečovská botanická zahrada jsou zaměřeny jak na poznávání místního ekosystému a biotopů (živá i neživá příroda) tak i členěny tematicky dle ročních období případně fenofází (např. sklizeň plodů spojená s moštováním, jedlé květy spojené s permakulturními principy, vývojová stádia živočichů, apod.). Jedná se i o témata, která mohou navazovat na probíranou látku ve školkách a školách a která lektor zajímavým a netradičním výukovým způsobem žákům dále přiblíží a osvětlí (zde je nutná interakce se školským zařízením).

Součástí výuky a pobytu v ekocentru jsou i odpočinkové aktivity na originálních volnočasových prvcích přírodního charakteru umístěných v areálu, včetně možnosti zajištění klidového režimu v tábořišti (podsadové stany, týpí, letní kuchyně, karimatky na trávníku).

Připravené výukové programy jsou vhodné pro základní školy a mateřské školky. Dále po dohodě s pedagogem i pro žáky středních škol. Velmi atraktivní je jednoduchá edukace pro nejmenší s využitím loutek a známých pohádek, které se vztahují k probírané tématice. 

Kromě výukových programů je nabízena i komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady a také tříhodinová komentovaná vycházka Bečovskem (přírodní a kulturní aspekty).

Ve spolupráci s LČR je nabízena i návštěva a komentovaná prohlídka vybudovaného Miniarboreta v Toužimi (rozdělení rostlin podle florozon, tématické zahrady).

V případě zájmu o další profesní vzdělávání u pedagogů nabízí Ekocentrum Bečovská botanická zahrada, jako fakultní objekt, akreditované programy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy „Věda do škol“ undefined.

Témata vzdělávacích programů vychází z unikátního prostředí Bečovské botanické zahrady a její krajinné nabídky – les, louka, sad, rybník, řeka, mokřad, skála, domácí i exotické rostliny…

Ceník programů:

 • základní program délky 60 min 80,- Kč/na žáka
 • středně dlouhý 100 min 120,- Kč/na žáka
 • projektový den 180 min 150,- Kč/na žáka
 • komentovaná prohlídka 60 min 80,- Kč/žáka
 • pedagogický dozor je zdarma
 • cena vstupu do areálu bez výukového programu a prohlídky 60,- Kč/žáka (časově neomezený pobyt)

V ceně programů je již vstup do Bečovské botanické zahrady.

Forma úhrady: hotově/převodem na základě daňového dokladu

Ekocentrum Bečovská botanická zahrada není příspěvková ani rozpočtová organizace, jedná se o samostatný subjekt, který si vlastní činností vydělává na provoz, rozvoj ekocentra a obnovu Bečovské botanické zahrady

Programy pro MŠ:

 • Z pohádky do pohádky
 • Zázračná moc bylinek
 • Indiáni v Botanické
 • Tématický program dle ročného období (vodní svět, plody, jarní květiny)
Programy pro ZŠ:
 • Z pohádky do pohádky (I. ročník)
 • Jmenuji se strom
 • Koulelo se koulelo (od 2. pol září)
 • Jedlé květy
 • Indiáni v Botanické (I. stupeň)
 • Na chvíli vrchním zahradníkem Koditkem
 • Vodní svět v botanické (červen – září)
 • Zvířata v botanické
 • Tematický program dle ročního období (vodní svět, plody, jarní květiny)

Programy pro SŠ:

 • Jmenuji se strom
 • Jedlé květy
 • Na chvíli vrchním zahradníkem Koditkem
 • Vodní svět v botanické (červen – září)
 • Zvířata v botanické
 • Tematický program dle ročního období (vodní svět, plody, jarní květiny)

Další nabídka vzdělávacích a osvětových aktivit:

 • Komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady
 • komentované exkurze Bečovskem (CHKO Slavkovský les, NATURA 2000, Krajinná památková zóna Bečovsko)
 • komentovaná návštěva Miniarboreta LČR Toužim

Témata jsou popisována jednak z pohledu přírodovědného (základní informace např. ohledně stavby a fyziologie rostliny), výtvarného (zapojení veškerých smyslů a netradičních technik do vytváření různých výrobků, vztahujících se k tématu) a praktického (poznávání rostlin a živočichů „in natura“, vyzkoušení si zahradnických prací a jiných praktických aktivit). Nově je zapojována i hudba. Pro nejmenší jsou prostředníkem výuky originální loutky.

Při programech se snažíme navazovat i na příslušné znalosti žáků z hlediska dějepisu, zeměpisu, matematiky, fyziky a cizích jazyků.Nejbližší události

Žádné události

Partneři a podporovatelé

Obnova Bečovské botanické zahrady, environmentální vzdělávání i volnočasové aktivity probíhají za podpory Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou spolufinancovány ze strany MŠMT, SFŽP, Karlovarského kraje, ÚVR ČSOP a MAS Kraj živých vod. Zaměstnanecká místa vznikají za podpory MPSV a ÚP.

karlovarsky kraj  

 

Zivy kraj-logo banner

 

logo clen UBZCR   BBZ 100 let-R
anna - orez   Kraj zivych vod-logo banner
kytkoptak zeleny    blizkprirode1
 
ZPPlogo

 

   
Stara Posta-logo banner

Home